Mois : octobre 2020

Mois : octobre 2020

SOUS L’OMBRE DU BAOBAB

SOUS L’OMBRE DU BAOBAB

Une émission sur Radio PubliK, préparée par l’équipe de « Sous l’ombre du Baobab ». Une émission réalisée par Oncle Kinch et présentée par Mister Maicha, Ya Tessa et Bruno Bivort…

STILTE, IK LEEF

Het bereiken van innerlijke stilte is een gemarkeerd pad, bakens kunnen zoete, bittere herinneringen zijn… Het hangt allemaal af van wie observeert, weten we hoe we moeten luisteren naar degene die in ons observeert? Wat je ook denkt, zegt of doet, het gevoel van het onveranderlijke en liefdevolle Wezen blijft als de onderliggende altijd aanwezige van de geest, welk beeld je ook van jezelf hebt, het is niet echt (Maharaj); door meditatie op het luisteren naar stilte, leren we om terug te keren naar deze immense ruimte van vrede. Meditatie op stilte zal je in staat stellen om jezelf weer te zijn, en jezelf nooit uit het oog verliezen.

SILENCE, I LIVE

Achieving inner silence is a marked path, beacons can be sweet, bitter memories… It all depends on who observes, do we know how to listen to the one who observes in us? Whatever you think, say or do, the feeling of the immutable and loving Being remains as the underlying forever present of the mind, whatever image you have of yourself, it is not real (Maharaj); through meditation on listening to silence, we learn to return to this immense space of peace. Meditation on silence will allow you to be you again, and never lose sight of yourself.