Jour : 18 octobre 2020

Jour : 18 octobre 2020

ZIT IN DIT 31 OKTOBER 2020 IN HET EUROPEES PARLEMENT

Met deze gebeurtenis geven de Burgerbeweging "De Congolese Staande" en het maatschappelijk collectief Diaspora gehoor aan de oproep van Dr. Dénis Mukwege, op 4 september 2020, tijdens de mars van overlevende vrouwen in Bukavu, voor bewustwording en mobilisatie, zowel nationaal als internationaal, om het mapping-rapport in praktijk te brengen.

SIT IN THIS 31 OCTOBER 2020 AT THE EUROPEAN PARLIAMENT

With this event, the Citizens' Movement "The Congolese Standing" and the civil society collective Diaspora respond to the call made by Dr. Dénis Mukwege, on 04 September 2020, during the march of surviving women in Bukavu, for awareness and mobilization, both nationally and internationally, in order to put into practice the Mapping report.