Mois : octobre 2020

Mois : octobre 2020

PORTRETTEN VAN CELESTINE KAPSEL

Portret van de lokale winkeliers – Celestin, die Célestine's kapperszaak runt, spreekt gepassioneerd over zijn activiteit en zijn liefde op het eerste gezicht voor de wijk Matongé!

PORTRAITS OF CELESTINE HAIRSTYLE

Portrait of the local shopkeepers – Celestin, who runs Célestine's hairdressing, speaks passionately about his activity and his love at first sight for the Matongé district!

ZIT IN DIT 31 OKTOBER 2020 IN HET EUROPEES PARLEMENT

Met deze gebeurtenis geven de Burgerbeweging "De Congolese Staande" en het maatschappelijk collectief Diaspora gehoor aan de oproep van Dr. Dénis Mukwege, op 4 september 2020, tijdens de mars van overlevende vrouwen in Bukavu, voor bewustwording en mobilisatie, zowel nationaal als internationaal, om het mapping-rapport in praktijk te brengen.

SIT IN THIS 31 OCTOBER 2020 AT THE EUROPEAN PARLIAMENT

With this event, the Citizens' Movement "The Congolese Standing" and the civil society collective Diaspora respond to the call made by Dr. Dénis Mukwege, on 04 September 2020, during the march of surviving women in Bukavu, for awareness and mobilization, both nationally and internationally, in order to put into practice the Mapping report.